TISKOVÁ ZPRÁVA Projekt Americké obchodní komory o Nejlepšího regulátora

Český telekomunikační úřad společně s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (ÚHOS) a Úřadem pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) se zapojil do projektu „Nejlepší regulátor“, který je řešen pod vedením Americké obchodní komory. Cílem projektu je stanovit a dlouhodobě rozvíjet měření kvality regulační činnosti na základě objektivních kritérií v souladu s představami regulátora o potřebnosti a zaměření regulační činnosti a z pohledu podnikatelů i soukromých osob na kvalitu regulační činnosti.

Jde o zcela neformální iniciativu Americké obchodní komory v ČR (AmCham). Na konci každého kalendářního roku prověří nezávislý expert pověřený úřadem, jak plnil úřad svá kritéria kvality. První startovní rok projektu bude vyhodnocen samostatně každým regulátorem, od roku 2010 bude hodnocení prováděno nezávislým expertem.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 2. února 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2009

Soubory ke stažení
tz0402022009.pdf(31.67 KB)
Top