TISKOVÁ ZPRÁVA Projednání návrhu Technického plánu přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání

Rada Českého telekomunikačního úřadu se seznámila s připomínkami, stanovisky a návrhy z veřejné konzultace k návrhu opatření obecné povahy č. OOP/15/XX.2006-Y, kterým se stanoví Technický plán přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní vysílání, a vyhodnotila poznatky získané v průběhu workshopu, který se uskutečnil dne 24. srpna 2006.

V zájmu odpovědného a komplexního posouzení zásadních, často velmi rozporných a protikladných připomínek účastníků veřejné konzultace se Rada ČTÚ rozhodla pokračovat v dopracování návrhu Technického plánu přechodu podle původního harmonogramu nejpozději do 31. prosince 2006 v souladu s usnesením vlády ČR ze dne 14. září 2005 č. 1189.

Rada ČTÚ uložila dopracovat Technický plán přechodu tak, aby zajistil zejména:

- garance pokrytí obyvatel digitálním signálem ve stejném rozsahu, jako u současného  
  analogového vysílání,

- dřívější zahájení vysílání v digitální síti určené pro šíření multiplexu veřejné služby,

- novým držitelům programových licencí možnost zahájit vysílání v současných digitálních
  sítích s následným kontinuálním přechodem jejich vysílání do nových sítí,

- provozovatelům regionálního a místního vysílání možnost přechodu na digitální vysílání 
  bez přerušení vysílání.

Dopracovaný návrh Technického plánu přechodu bude předložen k opakované veřejné konzultaci. Tento postup neznamená zpochybnění základního časového rámce přechodu na digitální vysílání.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc. v. r.  
předseda Rady           
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 25. srpna 2006

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík
kancelář předsedy Rady
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2006

Soubory ke stažení
Top