TISKOVÁ ZPRÁVA Problematika zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3 v územní oblasti Ostrava

Český telekomunikační úřad informoval 28. 3. 2011 ve své tiskové zprávě, že se dne 24. 3. 2011 uskutečnilo společné jednání k problematice zahájení zemského digitálního televizního vysílání ve vysílacích sítích 2 a 3 v územní oblasti Ostrava.

V návaznosti na závěry tohoto jednání Česká televize vydala 25. 3. 2011 prohlášení, že bez dalších podmínek vypne analogové vysílání programu ČT1 z vysílače Frýdek a přidělený rádiový kanál 37 uvolní pro vysílací síť 2. Tímto jednostranně vstřícným krokem České televize se podaří vyřešit finální stav pro vysílací síť 2.

Z dalších jednání společností FTV Prima a společnosti RTA (držitel regionální licence) s Českými Radiokomunikacemi a.s., vyplynul požadavek na zajištění koordinace nového dočasného kmitočtu pro vysílací síť 3 se zahraničními administracemi. V průběhu koordinačních jednání byla projednána možnost časově omezeného využití rádiového kanálu 51, který bude moci být využit do 11. 11. 2011. Toto řešení umožní zahájit na konci dubna zemské digitální televizní vysílání ve vysílací síti 3 (na přechodném rádiovém kanálu 51), které bude nejpozději v listopadu tohoto roku přeladěno na finální rádiový kanál 48. Využití rádiového kanálu 51 by mělo umožnit veřejnosti využít přijímací zařízení využívaná v předchozím období pro příjem analogového vysílání a eliminovat tak případné finanční náklady na úpravu přijímacích zařízení pro dočasně použitý rádiový kanál.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 20. dubna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2011

Soubory ke stažení
tz1520042011.pdf(80.98 KB)
Top