TISKOVÁ ZPRÁVA Příspěvek ČTÚ do veřejné konzultace Evropské komise o neutralitě internetu

Dne 30. června 2010 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci týkající se klíčových otázek souvisejících s otevřeností internetu a síťovou neutralitou v Evropě. Tato veřejná konzultace obsahovala 15 otázek zaměřených na problémy, které mohou vznikat při poskytování služeb prostřednictvím internetu.

Český telekomunikační úřad vypracoval odpověď na tyto otázky, která byla odeslána Evropské komisi dne 30. září 2010.

Poznatky z veřejné konzultace budou promítnuty do zprávy o neutralitě internetu, kterou Evropská komise plánuje předložit do konce roku.

Celý text odpovědi naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

 

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 4. října 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02,
225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

 © ČTÚ X/2010

Soubory ke stažení
Top