TISKOVÁ ZPRÁVA Přeladění analogových televizních vysílačů velkého výkonu Olomouc a Hodonín

Ve dnech 1. až 3. září 2010 došlo k přeladění analogových televizních vysílačů velkého výkonu na stanovištích Olomouc a Hodonín. Po zahájení DVB-T vysílání ve vysílací síti 1 na stanovištích vysílačů Zlín 33 a Valašské Klobouky 33 došlo ke vzájemnému negativnímu ovlivnění přijímaných signálů analogových vysílačů Hodonín 33 a Olomouc 33 využívajících shodný rádiový kanál. Vzájemné negativní ovlivnění bylo predikováno i v rámci modelových výpočtů provedených při přípravě TPP.

Po analýze výsledků měření provedených v posledním srpnovém týdnu přidělil Český telekomunikační úřad, na základě požadavku České televize, pro možnost dalšího zachování stávajícího analogového televizního vysílání náhradní rádiové kanály (Olomouc 28, Hodonín 35). Díky této změně, která byla možná na základě vstřícného přístupu regulačních orgánů Slovenska a Rakouska, je v celé oblasti dosahu digitálních vysílačů Zlín a Valašské Klobouky zajištěn nerušený příjem digitálního vysílání na finálním rádiovém kanálu 33, což umožňuje provést nezbytné změny stávajících přijímacích systémů společných či individuálních antén.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 3. září 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2010

Soubory ke stažení
tz2603092010.pdf(80.29 KB)
Top