TISKOVÁ ZPRÁVA Předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu je opět Pavel Dvořák, novým členem Rady ČTÚ byl jmenován Milan Šimonovský

Vláda dnes na svém zasedání jmenovala Pavla Dvořáka předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu.

PhDr. Pavel Dvořák, CSc., je členem Rady ČTÚ od 1. května 2005, od 1. dubna 2006 pak zastával po tři roky předsednickou funkci.

Páté místo po odcházejícím radním Michalu Franklovi, kterému končí funkční období 30. dubna, obsadí poslanec PSČR a bývalý ministr dopravy Milan Šimonovský.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 27. dubna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IV/2009

Top