TISKOVÁ ZPRÁVA: Předsedkyně Rady ČTÚ není ve střetu zájmů

Praha, 25. února 2020 – Stávající předsedkyně Rady Českého telekomunikačního úřadu Mgr. Ing. Hana Továrková není ve střetu zájmů, jak na základě svého šetření potvrdilo i Ministerstvo spravedlnosti ČR.

"Šetření, které ve věci paní Továrkové ministerstvo spravedlnosti provedlo, ukázalo, že paní Továrková ve lhůtě stanovené zákonem ukončila veškeré své angažmá," uvedlo ministerstvo. "Jakkoliv tato skutečnost nebyla v několika případech dosud zapsána příslušným rejstříkovým soudem do obchodního rejstříku, paní Továrková ministerstvu potřebnými dokumenty doložila, že potřebná právní jednání byla učiněna," uvedl resort.

Mgr. Ing. Hana Továrková byla jmenována členkou Rady Českého telekomunikačního úřadu usnesením vlády č. 774 ze 4. listopadu 2019, a to s platností od 15. listopadu 2019. Následně zahájila kroky, vedoucí k ukončení svých podnikatelských angažmá tak, aby splnila požadavky kladené zákonem 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

 „Ministerstvo v závěrech ze svého šetření učinilo konec zbytečným spekulacím a já se mohu plně věnovat práci na ČTÚ, především přípravě aukce, která, přinese levnější cenu mobilních služeb“, uvedla k tomu Hana Továrková, kterou vláda svým usnesením č. 85 z 27. ledna 2020 jmenovala předsedkyní Rady Českého telekomunikačního úřadu na dobu 3 let.

Podle zákona o střetu zájmů platí, že člen Rady Českého telekomunikačního úřadu (a další vybraní veřejní funkcionáři) nesmí podnikat nebo provozovat jinou samostatnou výdělečnou činnost, být členem statutárního, řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby a být v (jiném) pracovněprávním nebo obdobném vztahu nebo ve služebním poměru.

Člen Rady Českého telekomunikačního úřadu je také povinen ukončit výše zmíněné činnosti nejpozději do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce a v případě, že tuto lhůtu není možné dodržet z důvodů nezávislých na vůli příslušného veřejného funkcionáře, je tento povinen v uvedené lhůtě informovat Ministerstvo spravedlnosti a provést všechna potřebná opatření směřující k ukončení neslučitelných činností.

Ministerstvo konstatovalo, že paní Továrková v zákonné 30denní lhůtě učinila vše, co po ní bylo možné spravedlivě požadovat, aby výkon činností, které nejsou slučitelné s výkonem funkce členky Rady ČTÚ, ukončila.

Soubory ke stažení
Top