TISKOVÁ ZPRÁVA Předkládání žádostí do výběrového řízení na udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v kmitočtovém pásmu 872 MHz

Dne 4. února 2005 proběhlo na Českém telekomunikačním úřadu předkládání žádostí o udělení telekomunikační licence ke zřizování a provozování veřejné mobilní telekomunikační sítě v pásmu 872 MHz v rámci výše uvedeného výběrového řízení. Ze čtyř zájemců o udělení této licence, kteří převzali dne 19. ledna 2005 Zadávací dokumentaci výběrového řízení, předložily žádosti do výběrového řízení (v pořadí podle předložení žádostí) tyto společnosti: T-Mobile Czech Republic a.s., ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.

Předkládání žádostí byla přítomna notářka a členové řídícího výboru pro výběrové řízení. Prezentace žádostí před řídícím výborem se uskuteční dne 11. února 2005.

Ing. David Stádník, v. r.
předseda řídícího výboru

Praha 4. února 2005

Kontakt:
Ing. Břetislav Janík,
sekretariát předsedy,
tel.: 224 004 690, fax: 224 004 850,
e-mail: janikb@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
Poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© II/2005

Soubory
Top