TISKOVÁ ZPRÁVA: Plaťte za skutečnou rychlost internetu! Nová brožura ČTÚ pro spotřebitele

Praha, 03.05. 2021 – ČTÚ vydal brožuru s podrobným přehledem pro všechny spotřebitele, kteří si chtějí ověřit, zda jim jejich poskytovatel služby přístupu k internetu dodává služby skutečně v takové kvalitě, jak udává ve smlouvě. Součástí brožury je i postup podání reklamace u poskytovatele a případně i námitky proti vyřízení reklamace u ČTÚ, včetně vzorových podání.

V minulých měsících jsme informovali, že od 1. 1. 2021 je účinné novelizované všeobecné oprávnění č. VOS/1/08.2020-9, podle kterého poskytovatelé služby přístupu k internetu musí ve smluvních podmínkách stanovovat přesně specifikované parametry poskytované služby. Úřad již prověřil, zda poskytovatelé nové povinnosti plní, a nyní přikročí k sankcím pro poskytovatele, kteří po provedené kontrole podmínky oprávnění nesplňovali.

Dalším krokem Úřadu je zveřejnění přehledné brožury, ve které spotřebitelé naleznou celou řadu důležitých informací:

  • Jaké údaje nyní musí poskytovatelé uvádět ve svých smluvních podmínkách
  • Jak si změřit rychlost internetu a na co si při měření dát pozor
  • Jaký je postup při podání reklamace kvality služby u poskytovatele a případně námitky proti jejímu vyřízení u ČTÚ
  • Vzor textu reklamace i případné námitky proti jejímu vyřízení a kontakty na příslušná pracoviště ČTÚ

Brožuru naleznete na stránkách ČTÚ zde.

 

Zákazníci, hlídejte si: Co musí být ve smlouvě ke službě přístupu k internetu​
U přístupu v pevném místě musí být ve smlouvě či smluvním dokumentu uvedena maximální rychlost, dále běžně dostupná rychlost, která by měla být k dispozici 95 % času a nesmí být stanovena nižší než 60 % rychlosti inzerované, a minimální rychlost, ne nižší než 30 % rychlosti inzerované. V případě mobilního přístupu k internetu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o odhadované maximální rychlosti. Ať již u pevného, či mobilního přístupu musí poskytovatelé ve smlouvě informovat o tom, co je velká trvající a velká opakující se odchylka a jaký je vliv velkých odchylek a výpadků služby na výkon práv spotřebitelů.

Top