TISKOVÁ ZPRÁVA Operátoři předali ČTÚ výkaz o poskytnutých provozních a lokalizačních údajích

Praha, 19. března 2014 – Mobilní operátoři předali v loňském roce provozní a lokalizační údaje oprávněným orgánům celkem v 173 087 případech. Ve 2 437 případech naopak údaje poskytnuty nebyly. Vyplývá to ze sběru dat od podnikatelských subjektů, který podle zákona operátoři Českému telekomunikačnímu úřadu na elektronických formulářích souhrnně zasílají. Úřad evidenci za ČR předává Evropské komisi.

Nárůst počtu případů poskytnutí údajů oproti roku 2012, kdy operátoři veřejné mobilní sítě předali lokalizační a provozní údaje celkem v 30 842 případech, byl ovlivněn nálezem Ústavního soudu, který v roce 2011 dočasně zrušil povinnost podnikatelských subjektů uchovávat tyto údaje. Povinnost byla obnovena následnou novelizací zákona o elektronických komunikacích ve druhé polovině roku 2012. Operátoři tak musejí ukládat data o provozu ve svých sítích a lokalizační údaje po dobu 6 měsíců. Tento výkaz však neobsahuje informace o odposleších a o záznamu obsahu přenášených sdělení.

  2012
  počty případů
poskytnutých
údajů
počty případů,
kdy údaje
nebyly poskytnuty
 • veřejné pevné sítě
22 477 1 104
 • veřejné mobilní sítě
30 842 9 161
 • služby přístupu ke schránkám
  elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
706 1 028
 • IP telefonie
2 283 19
 • služby přenosu zpráv el. pošty
  prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
27 4
  2013
 • veřejné pevné sítě
19 730 597
 • veřejné mobilní sítě
173 087 2 437
 • služby přístupu ke schránkám
  elektronické pošty a sítím el. komunikací s přepojováním paketů
583 22
 • IP telefonie
2 035 259
 • služby přenosu zpráv el. pošty
  prostřednictvím sítí el. komunikací s přepojováním paketů
69 3
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 19. března 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2014

Soubory ke stažení
tz1719032014.pdf(141.18 KB)
Top