TISKOVÁ ZPRÁVA Ochrana spotřebitele

Český telekomunikační úřad zavedl na svých webových stránkách novou rubriku „Ochrana spotřebitele“.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 31. května 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2011

Soubory ke stažení
tz1931052011.pdf(102.71 KB)
Top