TISKOVÁ ZPRÁVA o přečíslování veřejných telefonních sítí

Na základě Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí vydaného v září roku 2000 Českým telekomunikačním úřadem se v noci z 21. 9. na 22. 9. 2002 uskutečnilo přečíslování všech telefonních stanic v celé České republice...

V Praze dne 26. září 2002

Na základě Číslovacího plánu veřejných telefonních sítí vydaného v září roku 2000 Českým telekomunikačním úřadem se v noci z 21. 9. na 22. 9. 2002 uskutečnilo přečíslování všech telefonních stanic v celé České republice. Cílem přečíslování bylo zajistit zejména podmínky pro rozvoj konkurence, úplné otevření telekomunikačního trhu a zajištění harmonizace číslovacího prostoru podle doporučení Evropské unie a Mezinárodní telekomunikační unie. Akce, která neměla svým rozsahem v historii České republiky obdoby, proběhla úspěšně.

Český telekomunikační úřad děkuje za hladký průběh přečíslování všem zúčastněným provozovatelům veřejných telefonních sítí a zainteresovaným složkám státních orgánů a institucí, které se na přípravě a realizaci podílely.

Ing. David Stádník v.r.
předseda Českého telekomunikačního úřadu

Kontakt:
Ing. Pavla Krauskopfová,
tajemnice předsedy ČTÚ,
tel: 224 004 751,
fax: 224 911 750

Top