TISKOVÁ ZPRÁVA o jednání se zájemci o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM

Dne 30. března 2009 se na Českém telekomunikačním úřadě konalo jednání se zájemci o účast ve výběrovém řízení pro příděly rádiových kmitočtů k zajištění veřejné mobilní sítě elektronických komunikací ve standardu GSM (dále jen „výběrové řízení“), na kterém byly zodpovídány otázky, týkající se předmětu a procesu výběrového řízení. Jednání se zúčastnili zástupci těchto společností:

  • Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
  • T-Mobile Czech Republic a.s.
  • Vodafone Czech Republic a.s.

Na toto jednání navázalo první zasedání výběrové komise pro výběrové řízení. Výběrová komise na tomto zasedání schválila dokumenty upravující její činnost.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 30. března 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2009

Soubory
tz1530032009.pdf(33.49 KB)
Top