TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 7/2019

Praha, 12. července 2019 – Rada ČTÚ je opět kompletní. Radního Josefa Bednáře, kterému v květnu skončil mandát, od 1. července nahradil Lukáš Zelený. Dříve působil jako vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest a vláda jej jmenovala do Rady ČTÚ na pět let. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva.

Ta se dále věnuje tématu síťové neutrality. ČTÚ totiž zveřejnil výroční zprávu o výsledcích monitorování plnění požadavků stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2120 ze dne 25. listopadu 2015, kterým se stanoví opatření týkající se přístupu k otevřenému internetu, a to za období od 1. května 2018 do 30. dubna 2019. V této době ČTÚ zaznamenal nedostatky zejména v podobě chybějících transparentních informací o kvalitě poskytované služby, ať už se to týkalo nesrozumitelného vymezení jejích parametrů nebo nepřesně uvedených definic jednotlivých pojmů. To ve svém důsledku znesnadňuje koncovým uživatelům objektivně posoudit, zda je jim služba poskytována skutečně ve sjednané kvalitě.

Monitorovací zpráva také informuje o postupu ČTÚ v případě možné regulace trhu mobilních služeb. Test tří kritérií ČTÚ zaslal k notifikaci Evropské komisi.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top