TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 4/2019

Praha, 17. dubna 2019 – Celkem 11 svých poboček Česká pošta neoprávněně uzavřela na pět až 77 dní. Porušila tím svou povinnost zajistit podle vyhlášky 464/2012 Sb. dostupnost pošt každý pracovní den minimálně v rozsahu 15 dnů v týdnu, který má pět pracovních dní. ČTÚ jí za to udělil pokutu 515.698 Kč. O pravomocném rozhodnutí za správní delikt spáchaný v roce 2013 informuje dnes vydaná monitorovací zpráva.

Česká pošta se ve správním řízení bránila argumentací, že v předmětné době fungovalo 99,68 % jiných poboček. Ve správním řízení dále namítala, že výše pokuty by měla zohledňovat míru vytíženosti a využívanosti pobočky. ČTÚ takovou argumentaci odmítl s tím, že poštovní povinnost je třeba plnit ve vztahu ke každé jednotlivé provozovně, jejíž fungování zákon vyžaduje.

Monitorovací zpráva dále upozorňuje na povinnost hradit i takové vyúčtování, které účastník rozporuje. Samotné podání reklamace, případně později námitku proti vyřízení reklamace nezbavují účastníka povinnosti napadené vyúčtování uhradit. Lze však v obou těchto krocích (při podání reklamace i při podání námitky) požádat úřad o přiznání odkladného účinku reklamace, resp. námitky. V takovém případě se splatnost závazku odkládá do okamžiku, kdy bude o reklamaci či námitce rozhodnuto.

Zpráva také upozorňuje na zveřejnění doplňujícího formuláře ART183 v systému elektronického sběru dat. Podnikatelé v elektronických komunikacích mají na jeho odevzdání čas do 20. května.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top