TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 2/2018

Praha, 13. února 2018 – Městský soud v Praze potvrdil České poště, s.p., pokutu za nesplnění kvalitativních požadavků v roce 2012. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva ČTÚ. Podle tehdy platné normy měla pošta povinnost dodat následující den po podání nejméně 95 % poštovních zásilek. Měření však ukázalo, že v této lhůtě dodala jen 93,23 % zásilek.

ČTÚ za to poště vyměřil sankci 1,5 mil. Kč. Ve správní žalobě se Česká pošta proti pokutě bránila tvrzením, že v dalším roce byla hranice snížena na úroveň 92 % zásilek dodaných následující pracovní den, a tento limit pošta splnila. Domnívala se proto, že trestnost deliktu je nutné posuzovat podle pozdější právní úpravy, je-li pro pachatele příznivější. Podnik se rovněž snažil zlehčit závažnost svého provinění poukazem na „nepostřehnutelný rozdíl“, jestli ze sta odeslaných zásilek bude druhý den doručeno 93 nebo 95 z nich.

Městský soud vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu v rozsudku uvedl, že trestnost jednání pošty nemohla v důsledku přijetí nové právní úpravy v roce 2013 zaniknout, byť je pro pachatele tato úprava příznivější, a výše peněžního trestu je zcela přiměřená.

Monitorovací zpráva dále shrnuje oznámené změny smluv a ceníků některých poskytovatelů služeb. Například provozovatel satelitní televize Skylink opět zdražil servisní poplatek. Místo dosavadních 79 korun nově požaduje 89 Kč a zdražení se dotklo i předplatného některých balíčků.

Informujeme také o nově vydaném síťovém plánu signalizace veřejných komunikačních sítí. Doplňuje se signalizace ISUP (ISDN User Part) pro účely podpory tísňových volání.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top