TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 1/2019

Praha, 16. ledna 2019 – Česká pošta porušila zákaz diskriminace, když vybrané zásilky doručovala za třetinu běžné ceny. ČTÚ za to poště udělil maximální, dvoumilionovou pokutu. O pravomocném rozhodnutí informuje dnes vydaná monitorovací zpráva.

Česká pošta v roce 2012 umožnila společnosti Tesco Stores ČR a.s. zaslat 1,3 milionu zásilek s vyúčtováním bodů v rámci klubu Clubcard v režimu služby „obchodní psaní“ za cenu 3,03 Kč bez DPH. Dodání těchto adresných zásilek přitom spadalo do režimu obyčejné zásilky, k jejímuž doručování měla pošta v rámci zákonný monopol. U základní služby přitom platí zákonná povinnost, že musí být všem zájemcům poskytována nediskriminačním způsobem.

Rozhodnutí ČTÚ o tom, že se Česká pošta dopustila správního deliktu, obstálo i při soudním přezkumu, kdy se městský soud ztotožnil se závěry ČTÚ, že praktika takového zvýhodňování zájemce o poštovní služby je protizákonná.

Při výměře pokuty ČTÚ přihlédl k mimořádně velkému rozsahu protiprávního jednání. Pošta tím odesílatele zvýhodnila částkou 9 mil. Kč.

Monitorovací zpráva také informuje o vůbec prvním rozhodnutém sporu o přístup k pasivní infrastruktuře. Úřad rozhodl spor operátora, který požadoval, aby ČTÚ uložil společenství vlastníků jednotek povinnost uzavřít smlouvu o přístupu k infrastruktuře v jím spravovaném domě. Vzhledem k tomu, že návrh trpěl četnými nedostatky a při místním šetření se navíc ukázalo, že kapacita chrániček a lišt je vyčerpaná, ČTÚ nezbylo, než požadavek zamítnout.

Zpráva se také obsáhle věnuje plánu hlavních úkolů ČTÚ pro rok 2019. Prioritami úřadu je podpora fungujícího trhu mobilních služeb, vytváření podmínek pro rozvoj moderních přístupových sítí nové generace, včetně podmínek budoucího rozvoje mobilních sítí 5. generace.

V části věnované ochraně spotřebitele monitorovací zpráva varuje před praktikami některých operátorů v rozporu s principy síťové neutrality. Úřad zaznamenal případy, kdy operátor nedůvodně omezil právo volby koncového zařízení pro přístup k internetu tím, že SIM kartu s datovou službou zákazník nesmí použít v jiných zařízeních než v mobilním telefonu nebo tabletu. Uživatelům, kteří na takovou praktiku narazí, ČTÚ doporučuje podat reklamaci a rovněž informovat úřad, který by takto získané podklady mohl využít v rámci svého dalšího postupu.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top