TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 09/2017

Praha, 14. září 2017 – Zákazníci, kteří během letních prázdnin využili roamingových služeb, by si měli ve svém vyúčtování ověřit, jaký tarif jim byl poskytovatelem nastaven a jaká cena jim byla účtována. Nabádá k tomu dnes vydaná monitorovací zpráva ČTÚ. V souvislosti s množícími se dotazy ČTÚ znovu připomíná, že k 15. červnu 2017 byl operátor povinen nastavit všem novým i stávajícím účastníkům regulovaný roamingový tarif v režimu RLAH („roaming like at home“), kdy služby poskytované v roamingu v členských státech EU jsou za cenu domácího tarifu bez roamingových příplatků.

V případě, že by zákazníci měli podezření, že jim byl nastaven nesprávný roamingový tarif a podle něho účtována nesprávná cena, měli by se na operátora obrátit s reklamací, a to nejpozději do 2 měsíců od doručení vyúčtování. Pokud nebude reklamace nejpozději do 1 měsíce operátorem vyřízena, nebo jí nebude vyhověno, má účastník právo obrátit se na ČTÚ s návrhem na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace.

Monitorovací zpráva dále informuje o rozdělení rádiových kmitočtů v pásmu 3,7 GHz. Vzhledem k tomu, že se vítězní uchazeči nedohodli na dobrovolném rozdělení, přistoupil ČTÚ v souladu s podmínkami aukce k rozdělení kmitočtů losem. Úsek 3600-3640 MHz připadl Vodafone Czech Republic a.s., úsek 3640-3680 MHz PODA a.s., úsek 3680-3720 MHz O2 Czech Republic a.s. a úseky 3720-3760 MHz a 3760-3800 MHz patří Nordic Telecom 5G a.s.

Česká pošta požádala o úhradu čistých nákladů za rok 2016. V žádosti vyčíslila nárok ve výši 2,093 mld. Kč. ČTÚ zahájil správní řízení, v rámci kterého bude správnost a úplnost všech předložených podkladů ověřovat. Podle zákona o poštovních službách bude úhrada ověřené výše čistých nákladů provedena ze státního rozpočtu, a to nejvýše v limitu 600 mil. Kč.

Monitorovací zpráva rovněž připomíná, že již o tomto víkendu pořádá Nejvyšší kontrolní úřad a Český telekomunikační úřad První hackathon veřejné správy. Motto hackathonu je: „Je to i váš stát, pojďte ho zlepšit“ a soutěžící budou vyvíjet aplikace založené na otevřených datech veřejné správy.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top