TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 04/2017

Praha, 12. dubna 2017 – Za nezaplacené faktury za telefon nezletilých dětí odpovídají rodiče. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva, která popisuje případ dluhu přes 60 tisíc korun. Operátor O2 je vymáhal po účastníkovi, jemuž v době uzavření smlouvy bylo šest let. Český telekomunikační úřad však návrhu nevyhověl, neboť za plnění povinností nezletilého dítěte odpovídá rodič a proti němu měl být nárok vznesen.

Druhý případ přibližující rozhodovací praxi ČTÚ v monitorovací zprávě se dotýká problematiky smluvních pokut. O2 ve sporu neúspěšně nárokovalo vyúčtovanou smluvní pokutu za nedodržení smluvního závazku. Smluvní pokuta byla sjednána jednak ve všeobecných podmínkách (a nikoliv v těle smlouvy, jak u spotřebitelů vyžaduje ústavní soud), a jednak byla sjednána neurčitě, kdy nebyla specifikována porušená povinnost, k níž se měla pokuta vázat.

V části věnované ochraně spotřebitele monitorovací zpráva rozebírá možnosti obrany před nevyžádanými a obtěžujícími telefonáty. Účastník může využít instrumentů zákona o elektronických komunikacích a ve veřejném telefonním seznamu zveřejnit své číslo s příznakem, že si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu. Nerespektování takového požadavku pak je na straně volajícího správním deliktem, resp. přestupkem, za který lze udělit pokutu až 20 mil. Kč. 

Monitorovací zpráva dále informuje o vyhlášené aukci kmitočtů v pásmu 3,7 GHz a o dokončení procesu refarmingu v pásmu 1800 MHz do 30. června.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top