TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 03/2017

Praha, 15. března 2017 – Český telekomunikační úřad provádí kontrolu, zda operátoři plní zákonnou informační povinnost při uzavírání (změnách) smluv na dálku. Informuje o tom dnes vydaná monitorovací zpráva. V případě, že operátor uzavře nebo změní smlouvu prostředky komunikace na dálku (např. po telefonu nebo s využitím internetu), musí spotřebitele informovat o jeho právu odstoupit od takto uzavřené smlouvy či od sjednané změny. 14denní lhůta pro takové odstoupení začíná běžet den poté, co operátor předá spotřebiteli informace o smlouvě nebo o její změně v písemné podobě.

Monitorovací zpráva v rámci přiblížení rozhodovací praxe ČTÚ dále poukazuje na to, že odstranění protiprávního stavu není polehčující okolností při určení výše pokuty. Pokud operátor porušující podmínky všeobecného oprávnění na výzvu ČTÚ nedostatky odstraní, neznamená to snížení pokuty. Naopak, pokud by výzvu nesplnil, spáchá tím další správní delikt.

Česká republika si v Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI) pravidelně vyhodnocovaném Evropskou komisí meziročně pohoršila o jedno místo, když obsadila 18. příčku z 28 hodnocených zemí. Se skóre 0,5 ČR skončila pod průměrem Evropské unie (0,52). Zpráva konstatuje zhoršení dostupnosti pevného vysokorychlostního připojení a podprůměrně hodnotí i oblast lidského kapitálu. Základními digitálními dovednostmi disponuje pouze 54 % tuzemské populace. Naopak nejvyšší nárůst je zaznamenán v oblasti otevřených dat, kde si ČR polepšila z loňského 25. místa na letošní 17.

Otevřená data budou také jednou ze soutěžních kategorií dubnového V4 Hackathonu, který pořádá ČTÚ ve spolupráci s AT&T. Týmy vývojářů budou ve dnech 7. a 8. dubna v brněnském hotelu Holiday Inn během 24hodinovém limitu soutěžit o to, kdo vytvoří nejnápaditější aplikací. Celkově si úspěšné projekty rozdělí 20 tisíc amerických dolarů.

Monitorovací zpráva také informuje o změně smluvních podmínek s účinností k 1. březnu, ke kterým přistoupil operátor Vodafone na základě rozhodnutí ČTÚ. Změny se týkají především formálních náležitostí výpovědi podané ze strany zákazníka. Nově již není vyžadován ověřený podpis písemné výpovědi, což ČTÚ vyhodnotil jako nepřípustné smluvní ujednání odrazující účastníky od ukončení smlouvy a změny poskytovatele.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top