TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva č. 01/2017

Praha, 18. ledna 2017 – Monitorovací zpráva Českého telekomunikačního úřadu doznala po třech letech významnějších změn. Nová grafika umožňuje zdůraznit důležité části prezentovaných informací a doplnit je o infoboxy či tabulky. Přestože i nadále bude vydávána na měsíční bázi, nově zpráva zachycuje dění v telekomunikacích a poštovních službách nikoliv za uplynulý kalendářní měsíc, ale za celé období mezi jednotlivými zprávami.

Monitorovací zpráva č. 01/2017 informuje o zdražení cen poštovních služeb, ke kterému Česká pošta přistoupila s platností od 1. 1. 2017. Nejvýznamněji zdražují obyčejné zásilky a doporučená a cenná psaní do zahraničí, a to o 5 Kč ve všech kategoriích a hmotnostních stupních pro všechny destinace. U vnitrostátních doporučených balíčků a cenných balíků narůstá cena o 10 Kč. Zvyšuje se i cena dobírky (z 12 na 14 Kč). Česká pošta zvyšuje ceny za základní služby v rámci své povinnosti poskytovat tyto služby za nákladově orientované ceny.

Monitorovací zpráva se také věnuje správnímu deliktu, kterého se Česká pošta dopustila tím, že odmítla dodávat zásilky do domovní schránky poté, co volně pobíhající pes na tehdy neoploceném pozemku poničil doručovatelce oděv. Dodávání pošta neobnovila ani poté, co schránku majitel přesunul před nový plot. Pošta však sama zpochybnila svá tvrzení, že v místě dodání existovaly takové překážky, že poštovní povinnost nemohla být splněna, když doručila do schránky oznámení o nedodávání zásilek. Za správní delikt jí ČTÚ uložil pokutu 20 tisíc korun s tím, že pokud chce pošta využít zákonné výjimky z dodávání, musí prokázat, že v dané době, každý jednotlivý den na daném místě skutečně existovaly takové překážky, pro které nemusela dočasně plnit poštovní povinnost.

Zpráva dále přináší soupis prioritních činností ČTÚ pro rok 2017, tak jak je v rámci plánu hlavních úkolů schválila Rada ČTÚ. Úřad se i v letošním roce zaměří na vytváření podmínek pro technologickou inovaci, včetně efektivní podpory rozvoje sítí nové generace.

Monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top