TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 7/2020

Praha, 20. července 2020 – Tématy červencové měsíční monitorovací zprávy, kterou dnes vydal ČTÚ, jsou přípravy na zavádění 5G sítí z pohledu Sdružení evropských regulačních orgánů a kontrola kvality připojení podle Nařízení EU o přístupu k otevřenému internetu. Vydali jsme také souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených České poště za rok 2019 a zveřejnili došlé připomínky k aukci 5G.

ČTÚ se v uplynulém období zaměřil na kontrolu kvality služeb připojení k internetu. Poskytovatelé v souladu s požadavky Nařízení EU do svých smluv zapracovali požadované údaje a nevyužívají zakázané praktiky. Nicméně podle poznatků Úřadu koncový uživatel není stále v mnoha případech o kvalitě připojení transparentně informován. ČTÚ proto navrhuje stanovit parametry kvality služby a odchylek od skutečného výkonu, aby poskytovatelé již nemohli „lákat“ spotřebitele na nereálné parametry připojení.

ČTÚ zveřejnil souhrnnou zprávu o plnění povinností uložených držiteli poštovní licence, České poště, za rok 2019. Některá pochybení České pošty při plnění jejích povinností v oblasti základních služeb přetrvávala i v minulém roce. ČTÚ proto bude i v následujícím období kontrolovat plnění povinností České pošty, zejména v oblastech kritizovaných veřejností.

Ve 3. veřejné konzultaci k návrhu podmínek výběrového řízení 700 MHz a 3400–3600 MHz obdržel ČTÚ od 27 subjektů celkem 267 připomínek, které jsou zveřejněny zde. Úřad nyní všechny podané připomínky posuzuje, a na základě jejich vyhodnocení navrhne případné úpravy podmínek výběrového řízení. Výsledky budou zveřejněny do 7. 8. 2020.

Červencová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Top