TISKOVÁ ZPRÁVA: Monitorovací zpráva 10/2020

Praha, 20. října 2020 – Hlavním tématem říjnové monitorovací zprávy ČTÚ je problematika tarifikace, tedy způsobu účtování telefonních hovorů, a s tím související volání na barevné linky. Ceny takových telefonátů se mohou značně lišit. Informujeme také o změnách, které přinesla novela zákona o elektronických komunikacích pro podnikající fyzické osoby.

V praxi se mohou spotřebitelé setkat s různým účtováním hovorů. Možných způsobů je celá řada. ČTÚ proto spotřebitelům doporučuje, aby se vždy podrobně seznámili s cenou a způsobem účtování telefonních hovorů – ty se totiž mohou při neopatrnosti řádně prodražit.

ČTÚ v nedávné době zaznamenal případ spotřebitelky, která během jedné minuty uskutečnila několik volání do televizní soutěže na linku s tzv. vyjádřenou cenou – poté, co nebyla přepojena do televizního studia, hovor ukončila a ihned uskutečnila volání další. Za jednu reálnou minutu času tak uskutečnila několik telefonních hovorů, přičemž vždy došlo k zaúčtování nově započaté minuty volání – místo minutové sazby za souvislý hovor, tak bylo každé nově navázané spojení účtováno zvlášť. Účet za účast ve třech hodinových televizních soutěžích se tak bohužel pro tuto spotřebitelku vyšplhal na několik desítek tisíc Kč!

ČTÚ již několikrát informoval o změnách, které spotřebitelům přinesla novela zákona o elektronických komunikacích, jež nabyla účinnosti 1. 4. 2020. Změna právní úpravy se však dotýká i podnikajících fyzických osob. Konkrétně jde např. o právo na odstoupení od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání nebo při použití prostředků komunikace na dálku, či právo na ukončení smlouvy na dobu určitou bez sankce apod. Celkově lze konstatovat, že obsah novely zákona svědčí o nastupujícím trendu posílení právního postavení podnikajících fyzických osob.

Říjnová monitorovací zpráva je k dispozici na webových stránkách ČTÚ zde

Tiskové oddělení
Českého telekomunikačního úřadu

Top