TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 5. října Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno informaci o zveřejněném materiálu „Zpráva o vývoji elektronických komunikací se zaměřením na rok 2010“ a o vývoji cen vybraných služeb zařazených do univerzální služby v 1. pololetí 2011. Zpráva o vývoji trhu přináší pohled na vývoj trhu elektronických komunikací a doplňuje informace, které ČTÚ o trhu poskytuje prostřednictvím analýz relevantních trhů, svých Měsíčních monitorovacích zpráv a zpráv o vývoji úrovně cen. Informace o vývoji cen sledovaných služeb v prvním pololetí 2011 poskytuje bližší informace o vývoji úrovně cen v období od roku 2006 do prvního pololetí 2011 ve vztahu k cenovému a mzdovému vývoji v ČR.

Monitorovací zpráva dále informuje o schválení návrhu tzv. „implementační“ novely zákona o elektronických komunikacích ve třetím čtení Poslaneckou sněmovnou parlamentu České republiky dne 27. září 2011.

Zpráva dále upozorňuje, že ČTÚ zahájil konzultaci návrhu opatření obecné povahy, části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/6/XX.2011-Y pro kmitočtové pásmo 1900 až 2200 MHz a konzultaci záměru uložit povinnost poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 5. října 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2011

Soubory ke stažení
tz3705102011.pdf(92.31 KB)
Top