TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za září 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 13. října Měsíční monitorovací zprávu za měsíc září 2010.

Jako téma měsíce vybral ČTÚ za září zprávu o průběžném plnění povinností v souladu s Nařízením Evropské komise o roamingu ve veřejných telefonních sítích, na základě kterého ČTÚ vykonává sledování a dohled nad dodržováním uvedeného nařízení a sleduje vývoj velkoobchodních a maloobchodních cen za poskytování hlasových a datových komunikačních služeb včetně SMS a MMS roamingovým zákazníkům. Podle zjištění ČTÚ splnili všichni mobilní operátoři v ČR své povinnosti.

Evropská komise přijala a zveřejnila dne 20. září tři opatření, jejichž cílem je usnadnit zavedení a rozšíření rychlého a superrychlého širokopásmového připojení v EU. Tento balíček obsahuje doporučení Evropské komise o regulovaném přístupu k přístupovým sítím nové generace (NGA), návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady k vytvoření prvního programu politiky rádiového spektra a sdělení o širokopásmovém připojení.

ČTÚ zveřejnil dokument „Návrhy regulace optických přístupových sítí nové generace podle jednotlivých scénářů výstavby“, který navazuje na dokument „Problematika regulace přístupových sítí nové generace“.

ČTÚ ukončil veřejnou konzultaci návrhu rozhodnutí o uložení povinnosti ve věci změny rozhodnutí o uložení povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů podle § 38 odst. 2 písm. e) zákona o elektronických komunikacích.

Dne 30. září 2010 byl v rámci postupného přechodu na zemské digitální televizní vysílání zahájen provoz digitálních vysílačů na lokalitě Brno – Kojál (vysílací sítě 2 a 3) a na lokalitě Jeseník (vysílací síť 1).

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. října 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ X/2010

Soubory ke stažení
Top