TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2012

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal dne 16. března Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno závěrům Světové radiokomunikační konference WRC-12 ve dnech 15. 1. – 21. 2. 2012 ve švýcarské Ženevě, které se zúčastnili zástupci ČTÚ. Jednání v rámci Radiokomunikačního sektoru Mezinárodní telekomunikační unie (ITU-R) zahrnovala zasedání Radiokomunikačního shromáždění (RA-12), Světovou radiokomunikační konferenci (WRC 12) a Přípravné zasedání příští konference (CPM15-1), a přijaté závěry budou mít významný dopad na další rozvoj radiokomunikačních služeb.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o zahájení správního řízení s mobilními operátory ve věci změny maximální výše regulovaných velkoobchodních cen za terminaci volání v mobilních sítích. Nová cena za terminaci se sníží až na úroveň 0,55 Kč/min ze stávající maximální ceny 1,08 Kč/min. Stanovená cena za terminaci bude uplatněna jako dosud ve stejné výši na celém území ČR.

ČTÚ dále ve zprávě upozorňuje na zahájení veřejné konzultace návrhu analýzy trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, která končí dne 29. března t. r.

Z oblasti ochrany spotřebitele přináší zpráva informaci o uložení pokuty operátorovi za nesplnění stanovených podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro vyúčtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. března 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2012

Soubory ke stažení
tz1116032012.pdf(91.62 KB)
Top