TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za únor 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 9. března Měsíční monitorovací zprávu za měsíc únor 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno vyhodnocení stížností účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací za IV. čtvrtletí 2010. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo v uvedeném období opět zaznamenáno na vyúčtování ceny za poskytnuté služby. V pořadí druhý největší objem stížností byl zaznamenán v oblasti uzavírání smluv o poskytování služeb. Zpráva v této souvislosti znovu upozorňuje na některé praktiky při uzavírání spotřebitelských smluv v oblasti elektronických komunikací a o možnostech účastníků ve vybraných případech od smlouvy odstoupit. Jde především o případy, kdy je při uzavírání smluv postupováno v rozporu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 634/1999 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Monitorovací zpráva dále informuje o zahájení analýzy relevantního trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací, které ČTÚ oznámil dne 25. února 2011. Tímto bylo zahájeno třetí kolo zpracování analýz relevantních trhů.

Zpráva dále upozorňuje, že dne 25. února vydal ČTÚ v částce 2/2011 Telekomunikačního věstníku opatření obecné povahy č. OOP/10/11.2010–14, kterým v návaznosti na novelu vyhlášky o číslovacích plánech provedl některé úpravy v technických a organizačních podmínkách pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásadách pro účtování mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. března 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ III/2011

Soubory ke stažení
tz0809032011.pdf(82.52 KB)
Top