TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2013

Praha, 13. září 2013 – Souhrn nejdůležitějších srpnových událostí v oblasti telekomunikací se zaměřuje především na finální vyhlášení podmínek k aukci kmitočtů.

ČTÚ zveřejnil dne 15. srpna 2013 na své elektronické úřední desce a v Telekomunikačním věstníku kompletní dokumentaci k tzv. aukci kmitočtů v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz. Zahájil tím proces směřující k přidělení kmitočtů pro nové 4G sítě, což přispěje k široké dostupnosti služeb vysokorychlostního mobilního internetu. Cílem výběrového řízení je rovněž podpora hospodářské soutěže, a to v souvislosti s předpokládaným vstupem čtvrtého mobilního operátora na trh. Do aukce je možné se přihlásit do 30. září 2013.

9. srpna 2013 obdržel ČTÚ rozhodnutí Evropské komise ve věci velkoobchodního trhu č. 2 – původ volání (originace) ve veřejné telefonní síti v pevném místě v České republice. Evropská komise neuplatnila zásadní připomínky k věcnému vymezení ani k provedené analýze relevantního trhu.

V rámci veřejné konzultace zaslal v průběhu srpna Úřad pro ochranu hospodářské soutěže svá stanoviska k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/3/XX.2013-YY, trhu č. 3 – ukončení volání (terminace) v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě a k návrhu opatření obecné povahy analýzy trhu č. A/7/XX.2013-YY, trhu č. 7 – ukončení hlasového volání (terminace) v jednotlivých veřejných mobilních telefonních sítích. ČTÚ zohlednil připomínky ÚOHS v návrhu analýzy relevantního trhu č. 3 a předložil jej k notifikaci Evropské komisi. ČTÚ rovněž vypořádal veškeré připomínky ÚOHS k návrhu analýzy relevantního trhu č. 7.

V rámci probíhajícího mapování infrastruktury pro poskytování vysokorychlostního přístupu k internetu v České republice, a na základě žádostí některých dotčených subjektů, prodloužil ČTÚ termín k odevzdání požadovaných údajů do 13. září 2013. Získané údaje využije ČTÚ v rámci přípravy Programu podpory budování NGA sítí, na kterém spolupracuje s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Jako téma měsíce srpna ČTÚ zpracoval a v příloze k monitorovací zprávě podává detailní informace o výsledcích mezinárodního srovnání cen za mobilní služby provedené společností Strategy Analytics (Teligen). Po výrazné změně v nabídce mobilních operátorů v první polovině roku 2013 klesla ve všech spotřebních koších v případě České republiky cena, což se následně projevilo i v lepším umístnění tuzemských tarifů v rámci skupiny srovnávaných zemí (OECD).

Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen je k dispozici zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. září 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2013

Soubory ke stažení
tz6713092013.pdf(107.43 KB)
Top