TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 15. září Měsíční monitorovací zprávu za měsíc srpen 2010.

Pro téma měsíce vybral ČTÚ za srpen průběžnou zprávu o stížnostech účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací za I. pololetí 2010. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo směrováno na vyúčtování ceny za služby, které jsou rozhodovány ve správním řízení podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Na druhé straně ČTÚ ve sledovaném období neevidoval žádnou stížnost na služby poskytované v rámci univerzální služby.

ČTÚ dále informuje o aktuálním stavu ve financování ztráty z poskytování univerzální služby „Zvláštní cena a cenové plány“ za rok 2009, když své vyúčtování k ověření předložily společnosti Telefónica O2 a Vodafone.

V rámci pokračujícího procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání byl dne 31. srpna 2010 zahájen provoz digitálních vysílačů na lokalitě Trutnov 60, 61 pro vysílací sítě 2 a 3. Současně byl z důvodu minimalizace vzájemného rušení ukončen provoz analogového vysílače Liberec 60.

Dne 31. srpna 2010 zveřejnil ČTÚ ke konzultaci návrh nové části plánu využití rádiového spektra č. PV-P/5/XX.2010-Y pro kmitočtové pásmo 66-87,5 MHz. Důvodem vydání nové části plánu byla zejména úprava podmínek využívání kmitočtů v souladu s požadavky evropské harmonizace podmínek pro využití těchto kmitočtů.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. září 2010

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2010

Soubory ke stažení
tz2715092010.pdf(80.95 KB)
Top