TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za srpen 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 8. září Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc srpen 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Český telekomunikační úřad v průběhu srpna dokončil proces rušení regulace, uložené v prvním kole analýz relevantních trhů, na těch trzích, které již nejsou v seznamu relevantních trhů podle Doporučení Evropské komise o relevantních trzích určených pro regulaci ex-ante v sektoru elektronických komunikací z roku 2007.

Jako poslední byly zrušeny povinnosti společnosti České Radiokomunikace a.s. na bývalém relevantním trhu č. 18 – „Služby šíření rozhlasového a televizního vysílání v sítích elektronických komunikací poskytující obsah vysílání koncovým uživatelům“, když bylo současně i zrušeno stanovení společnosti České Radiokomunikace a.s. podnikem s významnou tržní silou na tomto trhu.

Český telekomunikační úřad vydal 26. srpna 2009 první Zprávu o vývoji trhu elektronických komunikací. Zpráva se v úvodní části zabývá sledováním základních trendů ve vývoji odvětví jako celku (tržby, investice, zaměstnanost) a dále se podrobněji zabývá tržními výsledky a hodnocením jednotlivých součástí trhu (službami poskytovanými v pevném místě, prostřednictvím mobilních sítí, přístupem k internetu a službami šíření televizního vysílání).

Zpráva je zveřejněna na webových stránkách ČTÚ.

Univerzální služba

Dne 11. srpna 2009 byla zahájena veřejná konzultace návrhu rozhodnutí ve věci změny rozhodnutí o povinnosti poskytovat v rámci univerzální služby dílčí službu – služby veřejných telefonních automatů. Pro rok 2010 dochází k redukci počtu veřejných telefonních automatů vzhledem ke změně hustotních kriterií a vyloučení kategorie obcí nad 20 000 obyvatel z povinného provozování veřejných telefonních automatů v režimu univerzální služby. Tímto krokem dojde ke snížení potu povinně provozovaných veřejných telefonních automatů v režimu univerzální služby o cca 1000 oproti stavu v roce 2009.

Evropská unie

Dne 4. srpna 2009 zveřejnila Evropská komise zprávu o digitální konkurenceschopnosti. Dle této zprávy je Evropa prvním skutečným mobilním kontinentem na světě s větším počtem účastníků mobilní sítě, než je počet obyvatel (míra využití 119 %). Pro udržitelné zotavení Evropy z hospodářské krize má otázka rozvíjení potenciálu digitálního hospodářství zásadní význam. Komise položila veřejnosti otázku, jakou strategii do budoucnosti by Evropská unie měla zvolit, aby digitálnímu hospodářství umožnila rozběhnout se naplno. K tomuto dokumentu připravil Český telekomunikační úřad ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR společné stanovisko.

Poštovní služby

V průběhu srpna nabyly právní moci 3 pokuty. První z nich se týkala více než 39 000 zásilek, které odcizil a na skrytém místě odložil pracovník pošty Břeclav. Pokuta byla uložena v maximální možné výši 2 000 000,- Kč, Česká pošta proti ní nepodala rozklad.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 8. září 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2009

Soubory ke stažení
tz3708092009.pdf(38.36 KB)
Top