TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2014

Praha, 14. listopadu 2014 – Vznik nároku na smluvní pokutu není možné vázat na výkon práva (ukončení smluvního vztahu výpovědí). Vyplývá to z rozhodovací praxe ČTÚ, o níž Český telekomunikační úřad detailně informuje v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 10/2014. Úřad v daném v rozhodnutí uzavřel, že smluvní pokutu lze sjednat jen pro případ porušení smluvní povinnosti.

Měsíční monitorovací zpráva dále přináší statistiku kontrolní činnosti. V říjnu úřad přijal dalších 267 hlášení na rušení příjmu DVB-T. Pouze ve 36 případech šlo o rušení související se spuštěním základnové stanice LTE v pásmu 800 MHz.

Zpráva představuje rovněž nové doporučení Evropské komise o relevantních trzích produktů a služeb v odvětví elektronických komunikací, které připadají v úvahu pro regulaci ex ante. V nezměněné podobě, s výjimkou číselného označení, tak zůstávají relevantní trhy č. 1 −; Velkoobchodní služby ukončení volání v jednotlivých veřejných telefonních sítích poskytovaných v pevném místě (dosavadní relevantní trh č. 3) a relevantní trh č. 2 −; Velkoobchodní služby ukončení hlasového volání v jednotlivých mobilních sítích (dosavadní relevantní trh č. 7). Nově označené relevantní trhy č. 3a −; Velkoobchodní služby s místním přístupem poskytovaným v pevném místě, č. 3b −; Velkoobchodní služby s centrálním přístupem poskytovaným v pevném místě pro výrobky pro širokou spotřebu a č. 4 −; Velkoobchodní služby s vysoce kvalitním přístupem poskytovaným v pevném místě byly předefinovány a vycházejí z dosavadních relevantních trhů č. 4, 5 a 6.

V říjnu také ČTÚ vyhodnotil dotazníkové šetření spokojenosti s monitorovacími zprávami. Průzkum potvrdil vzrůstající trend zájmu a současně verifikoval jako správnou změnu od původního pojetí MMZ k nové podobě −; grafické, strukturní i obsahové.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. listopadu 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2014

Soubory ke stažení
tz6814112014.pdf(137.06 KB)
Top