TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2013

Praha, 15. listopadu 2013 – Přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací a pravidelné shrnutí měsíční činnosti Českého telekomunikačního úřadu přináší dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva za říjen 2013. Obsahuje i právní stanoviska ČTÚ k nejčastějším otázkám týkajícím se srpnové novely zákona o elektronických komunikacích.

V srpnu 2013 nabyl účinnosti zákon č. 214/2013 Sb., jímž se mimo jiné novelizovalo ustanovení § 63 zákona o elektronických komunikacích, upravující smlouvy operátorů. V souvislosti s uvedenou novelou obdržel ČTÚ řadu dotazů od podnikatelů i spotřebitelů. Vzhledem k významným změnám, které novela přináší do smluvních vztahů v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, zveřejňuje ČTÚ odpovědi na nejčastěji kladené otázky.

Novela zákona o elektronických znovu vyvolala dotazy týkající se příslušnosti ČTÚ k rozhodování účastnických sporů o zaplacení smluvní pokuty. Podle ČTÚ je třeba vždy rozlišovat, za jaké porušení povinnosti nárok na smluvní pokutu vznikl. Pokud se jedná o porušení povinnosti vyplývající ze smlouvy, kdy účastník neuhradí cenu za poskytovanou službu, pak je příslušný k rozhodování ČTÚ, neboť neuhrazení ceny za poskytnutí služby je porušením zákona o elektronických komunikacích a nárok na smluvní pokutu s tímto porušením přímo souvisí. Jiná situace ovšem nastane v případě sjednané smluvní pokuty v důsledku např. nevrácení vypůjčeného koncového zařízení. V takových případech by rozhodoval soud.

ČTÚ prostřednictvím monitorovací zprávy opětovně upozornil na nekalé praktiky některých poskytovatelů služeb elektronických komunikací, kteří se snaží své zákazníky přesvědčit ke změně smlouvy prostřednictvím telefonu. Uvádějí přitom nepřesné či nesprávné informace, které mohou rozhodování spotřebitelů ovlivnit. ČTÚ v této souvislosti informuje o právech, které mohou v takových případech spotřebitelé využít, zejména právo na odstoupení od smlouvy.

Zpráva také přináší přehled o virtuálních operátorech působících na českém trhu.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. listopadu 2013

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2013

Soubory ke stažení
tz8615112013.pdf(137.46 KB)
Top