TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za říjen 2012

Praha, 14. listopadu 2012. Český telekomunikační úřad dnes vydává Měsíční monitorovací zprávu za říjen 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno stížnostem uživatelů služeb elektronických komunikací za III. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím obdobím došlo k výraznému zvýšení jejich počtu. Tuto skutečnost je nutné přičíst především vysokému počtu stížností na společnost M77 Group S.A., poskytovatele služeb satelitní televize Skylink a CS Link. Dále pak stížnostem na společnost UPC, a to v souvislosti s cenou za pronájem koncových zařízení (modemů a set-top boxů).

ČTÚ ve zprávě informuje o aktuálním stavu průběhu výběrového řízení na využívání rádiových kmitočtů k zajištění veřejné komunikační sítě v pásmech 800 MHz, 1800 MHz a 2600 MHz.

Monitorovací zpráva dále informuje o zveřejnění opatření obecné povahy č. OOP/10/10.2012-12. Opatření, kterým se stanoví podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel, bylo zveřejněno v částce 18/2012 Telekomunikačního věstníku. Další informace se týká zahájení veřejné konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/4/XX.2012-Y o změně metodiky účelového členění nákladů a výnosů.

Co se týče novinek na evropském telekomunikačním trhu, zpráva mimo jiné informuje o tom, že Evropská komise zahájila 16. října veřejnou konzultaci s cílem aktualizovat stávající seznam relevantních velkoobchodních a maloobchodních telekomunikačních trhů. Ty podle pravidel EU pro telekomunikace podléhají tzv. „postupu podle článku 7“ rámcové směrnice. Konzultace je otevřena do 8. ledna 2013.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. listopadu 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XI/2012

Soubory ke stažení
tz6314112012.pdf(90.97 KB)
Top