TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2013

Praha, 16. ledna 2014 – Přehled o podstatných událostech na trhu a pravidelné shrnutí aktivit regulátora v závěru roku přináší dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2013. V manažerském shrnutí ČTÚ informuje o vydání pravidel a doporučení přispívajících k zachování síťové neutrality a doporučení rozdělujícího praktiky operátorů v oblasti smluv na férové a neférové.

Zpráva se dále zmiňuje o legislativních změnách s dopadem do oblasti telekomunikací. Od nového roku nabyla účinnosti vyhláška č. 462/2013 Sb., kterou se upravují podmínky úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytnutí informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby.

V části týkající se ochrany spotřebitele monitorovací zpráva informuje o statistice kontrolní a rozhodovací činnosti úřadu. V prosinci 2013 úřad zahájilo celkem 7207 správních řízení a vydal 6814 rozhodnutí ve věci. Nabyla také právní moci čtyři rozhodnutí o udělení pokuty České poště. Týkaly se nesprávného postupu při doručování sedmi kusů různých typů zásilek, které Česká pošta uložila bez toho, že by předtím provedla povinný pokus o jejich dodání v místě bydliště adresáta.

ČTÚ v rámci tématu měsíce ve zprávě informuje o hlavních úkolech pro rok 2014, vyplývajících z Radou ČTÚ schváleného plánu činnosti.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. ledna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2014

Soubory ke stažení
tz0316012014.pdf(136.28 KB)
Top