TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2011

Český telekomunikační úřad vydal (ČTÚ) dne 12. ledna Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno zákonu č. 468/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, který byl uveřejněn 30. prosince 2011 v částce 160 Sbírky zákonů a je účinný od 1. ledna 2012.

Monitorovací zpráva informuje o dvou workshopech, které ČTÚ uspořádal dne 14. prosince 2011. V rámci prvního workshopu ČTÚ představil návrh analýzy trhu č. 5 – velkoobchodní širokopásmový přístup v sítích elektronických komunikací. Druhý workshop byl věnován vypořádání připomínek, které ČTÚ obdržel ke zveřejněnému návrhu základních principů připravovaného výběrového řízení (aukce) na volné kmitočty v pásmech 800, 1800 a 2600 MHz.

Stejně jako v případech monitorovacích zpráv za minulé měsíce podává i zpráva za měsíc prosinec podrobné informace   aktuálních nabídkách poskytovatelů služeb elektronických komunikací jak v případně služeb mobilních a pevných sítí, tak i služeb přístupu k síti Internet.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. ledna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2012

Soubory ke stažení
tz0312012012.pdf(90.74 KB)
Top