TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za prosinec 2010

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 11. ledna 2011 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc prosinec 2010.

Téma měsíce je věnováno hodnocení procesu analýz relevantních trhů provedeným ve druhém kole. ČTÚ přinesl v návaznosti na vydání poslední analýzy v prosinci loňského roku přehled o analýzách relevantních trhů zpracovaných ve druhém kole a srovnání regulace uplatněné v prvním a druhém kole analýz.

Monitorovací zpráva informuje, že dne 29. prosince ČTÚ vydal opatření obecné povahy, kterým se stanoví procentní podíly výnosů za poskytování univerzální služby za rok 2008. Na základě výše uvedeného opatření budou po nabytí právní moci rozhodnutí stanoveny platby na účet univerzální služby v roce 2008.

Zpráva dále upozorňuje, že dne 8. prosince zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci ohledně vyhodnocení funkčnosti regulace roamingu v rámci mobilních sítích v EU. Nařízením EU o roamingu byly stanoveny limity pro maloobchodní ceny týkající se roamingových hlasových volání a textových zpráv v rámci EU.

S účinností od 1. ledna 2011 platí pro mobilní operátory Telefónica O2, T-Mobile a Vodafone na základě rozhodnutí o ceně na trhu č. 7 povinnost sjednávat ceny za propojení tak, aby nebyla překročena maximální terminační cena 1,37 Kč/min bez DPH. Jedná se o snížení 17,5 % z maximální ceny 1,66 Kč/min platné od 1. července do 31. prosince 2010.

ČTÚ dne 31. prosince na svých internetových stránkách zpřístupnil po vydání vyhlášky č. 360/2010 Sb., kterou se stanoví vzor elektronického formuláře, formulář návrhu na rozhodnutí sporu o povinnosti k peněžitému plnění a technické náležitosti jeho užívání. Elektronický formulář slouží pro zrychlení vyřizování podání v agendě účastnických sporů podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.

ČTÚ dále přinesl v prosinci průběžnou zprávu o stížnostech účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací za rok 2010. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo směrováno za vyúčtování ceny za služby, které jsou rozhodovány ve správním řízení podle § 129 zákona o elektronických komunikacích.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. ledna 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ I/2011

Soubory ke stažení
tz0212012011.pdf(83.33 KB)
Top