TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc srpen 2008

Počátkem srpna zveřejnil ČTÚ informační a komunikační dokument „Digitální dividenda“, kterým vyzval k diskusi o perspektivách využití digitální dividendy. Navazující workshop k digitalizaci a využití digitální dividendy se uskuteční ve dnech 25. a 26. září 2008.

Evropská komise vydala referenční směnné kurzy, které musí mobilní operátoři dodržet pro ceny roamingových volání podle nařízení o roamingu vydaného 27. července 2007. Změnou směnného kurzu a nařízeným snížením velkoobchodních i maloobchodních cen jsou mobilní operátoři povinni dodržet maximální průměrnou velkoobchodní cenu ve výši 6,64 Kč/min bez DPH a maloobchodní ceny za odchozí volání ve výši 10,91 Kč/min bez DPH (12,99 Kč/min s DPH) a za příchozí volání ve výši 5,22 Kč/min bez DPH (6,21 Kč/min s DPH).

Dne 1. září 2008 uplynula lhůta k podání žádosti o poštovní licenci. Česká pošta o licenci požádala. ČTÚ předpokládá, že o jejím udělení rozhodne v listopadu 2008.

Mezinárodní srovnání maloobchodních cen služby SMS
a datových služeb v mobilních sítích

V rámci provedeného vyhodnocení vývoje úrovně cen služeb elektronických komunikací ke konci 1. pololetí 2008, se ČTÚ věnoval i problematice mezinárodního srovnání maloobchodních cen datových a SMS služeb v mobilních sítích. ČTÚ se proto zaměřil na sledování úrovně cen služeb SMS a datových služeb nabízených v jednotlivých zemích.

Průměrná cena SMS vybraných operátorů v rámci všech 27 členských států EU je 0,116 EUR. Mezi země s nejvyšší cenou patří Rakousko, Německo a Kypr. Naopak nejnižší ceny účtují operátoři v Litvě, Dánsku, Estonsku, Maltě či Rumunsku. Česká republika se pohybuje okolo průměru EU 27.

Průměrná měsíční cena za připojení vysokorychlostního mobilního internetu u vybraných operátorů v EU činí 37,01 EUR. Zhruba v polovině členských zemí nabízejí operátoři připojení bez limitu. V ostatních zemích u sledovaných operátorů existují v rámci tarifu datové limity, po jejich překročení zákazník platí za objem dat nad tento limit.

Nejvyšší ceny za mobilní připojení jsou zejména ve Španělsku, Francii, Bulharsku či Belgii. Česká republika se pohybuje zhruba okolo průměru EU 27. Mezi země s nejnižší měsíční cenou patří Finsko, Irsko, Lucembursko, Rumunsko a Slovinsko. Většina sledovaných operátorů účtuje mobilní vysokorychlostní internetové připojení podle objemu stažených dat. I v případě připojení zpoplatněného podle objemu stažených dat, existuje zpravidla nízký měsíční paušál.

Více informací včetně tabulek najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz

PhDr. Petra Zindulková v. r.       
samostatné oddělení vztahů s veřejností
Českého telekomunikačního úřadu   

Praha 9. září 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ IX/2008

Soubory ke stažení
tz2709092008.pdf(36.25 KB)
Top