TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za měsíc květen 2008

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 10. června 2008 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

Na období pěti let byla 21. května 2008 jmenována Ing. Jana Fürstová členkou Rady ČTÚ, a to s účinností ode dne jmenování.

ČTÚ dokončil a začátkem června na svých webových stránkách zveřejnil Výroční zprávu ČTÚ za rok 2007.

Začátkem června nabylo právní moci rozhodnutí o ceně č. CEN/11/06.2008-2, kterým se mění ceny služeb zpřístupnění účastnického kovového vedení (LLU). Tímto rozhodnutím dochází ke snížení měsíční ceny plného přístupu o 27 % (z 360 na 262 Kč bez DPH) a sdíleného přístupu o 42 % (z 92 na 53 Kč bez DPH). U měsíční ceny za pronájem kolokačního prostoru dochází ke snížení o cca 22 %.

Tématem měsíce květnové monitorovací zprávy je vývoj cen vybraných služeb elektronických komunikací. ČTÚ provedl pravidelné vyhodnocení vývoje cen, které sleduje na základě ustanovení § 45 a 56 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích. V hodnocení za 1. čtvrtletí se ČTÚ zaměřil především na maloobchodní ceny ADSL v mezinárodním srovnání a ceny roamingových služeb. Z 29 porovnávaných zemí nabízelo základní rychlost ADSL 2048 kbit/s 15 původních monopolních poskytovatelů komunikačních služeb, z toho 5 společností poskytovalo tuto službu jen s omezeným limitem stažených dat. Cena za ADSL s rychlostí 2048 kbit/s a 4096 kbit/s se v ČR pohybovala pod průměrem srovnávaných zemí.

V průběhu května ČTÚ umožnil rozšíření zemského digitálního televizního vysílání šířeného vysílací sítí 3. V lokalitě Brno – město byl do provozu 15. května spuštěn televizní vysílač Brno – Hády 59, jehož vysílání šíří v současné době programy Prima a Z1. O možnosti zařazení dalších programů jedná operátor vysílací sítě, kterým je společnost Czech Digital Group, s Radou pro rozhlasové a televizní vysílání.

ČTÚ dále udělil individuální oprávnění k využívání rádiových kmitočtů pro vysílací síť 3 i na stanovištích Ostrava – Hošťalkovice 54 a Plzeň – Košutka 52. V případě vysílače Ostrava 54 se však jedná pouze o dočasné využití tohoto rádiového kanálu, který bude v souladu s přijatým Technickým plánem přechodu v dalším období využit pro vysílací síť 1. Zahájení provozu těchto vysílačů ČTÚ se na základě informací od operátora vysílací sítě předpokládá v průběhu měsíce června.

V průběhu května ČTÚ zahájil 6 758 správních řízení, týkajících se účastnických sporů mezi osobou vykonávající komunikační činnost na straně jedné a účastníkem na straně druhé ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, které ČTÚ rozhoduje podle § 129 zákona o elektronických komunikacích. Bylo vydáno 8 858 rozhodnutí ve věci.

Český telekomunikační úřad i v měsíci květnu provedl kontroly činnosti České pošty. Výsledky měření přepravních dob za 1. čtvrtletí 2008 potvrdily, že nepříznivý trend z roku 2007 dále pokračuje – následující pracovní den bylo dodáno pouze 90,33 % poštovních zásilek (za dobrý výsledek by bylo možno považovat zhruba 95 %). Kritická situace je zejména v Praze, kde bylo následující pracovní den dodáno pouze 73,78 % poštovních zásilek (zdroj: nezávislé měření, agentura Jungová).

Ing. Dana Makrlíková v. r.     
tisková mluvčí              
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 10. června 2008

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2008

Soubory ke stažení
tz2010062008.pdf(37.06 KB)
Top