TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za listopad 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 8. prosince Měsíční monitorovací zprávu za měsíc listopad 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno ukončení zemského analogového televizního vysílání na podstatné části území ČR a rámcovému shrnutí základních informací o procesu přechodu na zemské digitální televizní vysílání. Bylo průběžně zveřejněno celkem sedm zpráv o průběhu přechodu a jedna mimořádná Průběžná zpráva zpracovaná v polovině roku 2010. ČTÚ k datu stanovenému pro ukončení digitalizace na 11. listopadu 2011 uspořádal Kolokvium k ukončení zemského analogového televizního vysílání na většině území ČR.

Monitorovací zpráva upozorňuje na zahájení konzultace návrhu opatření obecné povahy č. OOP/1/XX.2011-Y, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2. Návrh opatření zařazuje nový relevantní trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích do seznamu relevantních trhů v ČR na základě splnění testu tří kritérií.

Zpráva dále upozorňuje, že ČTÚ na svých internetových stránkách upravil nově přístup k důležitým upozorněním a doporučením pro koncové spotřebitele s cílem poskytnout jim potřebné informace ke zvýšení jejich ochrany při sjednávání a využívání služeb elektronických komunikací.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. prosince 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ XII/2011

Soubory ke stažení
tz4608122011.pdf(91.15 KB)
Top