TISKOVÁ ZPRÁVA: Měsíční monitorovací zpráva za leden 2016

Praha, 18. února 2016 – O dvojici uložených pokut informuje dnes vydaná měsíční monitorovací zpráva. V prvním případě ČTÚ potrestal virtuálního operátora pokutou 6 tisíc korun za to, že ani na základě opakované žádosti úřadu nedodal vyžádané informace podle § 115 zákona o elektronických komunikacích. V řízení o rozkladu operátor neuspěl s námitkou, že si žádosti o poskytnutí informací nevšiml, protože nedostal upozornění na e-mail. Skutečnost, že si účastník řízení pravidelně nekontroluje datovou schránku, jej totiž nezbavuje odpovědnosti za protiprávní jednání.

Monitorovací zpráva dále zmiňuje druhou sankci uloženou České poště za nesprávnou dosílku. Při doručování doporučené zásilky doručovatelka na obálku nevyznačila celé číslo domu a důsledkem toho bylo psaní dodáváno na chybné adrese v jiném městě, v ulici shodného jména a čísla popisného. Pošta neuspěla s argumentem proti uložené pokutě, že postačuje umožnit uživatelům poštovních služeb využití služby dosílka, a to bez ohledu na to, zda bude na zvoleném místě skutečně doručováno. Takový výklad rozkladový orgán odmítl a pokutu deset tisíc korun potvrdil. Obě rozhodnutí jsou pravomocná.

Dále se monitorovací zpráva podrobně věnuje plánu činnosti ČTÚ na rok 2016. Konkretizuje jednotlivé hlavní úkoly podle plánu, který na svém lednovém zasedání schválila Rada ČTÚ. Úřad chce mimo jiné realizovat aukce v pásmech 1 800, 2 600 a 3 700 MHz, dokončit již započaté mapování sítí a spolupracovat s ministerstvem průmyslu a obchodu na podpoře budování přístupových sítí nové generace. I nadále hodlá úřad zajišťovat potřebnou úroveň ochrany spotřebitelů a uživatelů služeb, a stejně tak se bude aktivně účastnit projednávání a případné implementace změn evropského regulačního rámce pro elektronické komunikace.

ČTÚ zaznamenal zvýšený počet došlých stížností a dotazů účastníků, které operátoři v závěru roku vyrozuměli o změně tarifů. Podrobněji se tomu věnuje monitorovací zpráva v tématu měsíce, v němž přinášíme detailní rozbor stížností účastníků a uživatelů služeb za 4. čtvrtletí 2015.

Lednová měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Soubory ke stažení
Top