TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za leden 2012

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal dne 8. února Měsíční monitorovací zprávu za měsíc leden 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno poskytovatelům mobilních služeb, kteří neprovozují vlastní mobilní síť. Podrobněji je popsána situace v ČR i postup ČTÚ při zajištění práv spotřebitelů v některých případech přeprodeje mobilních služeb.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o zahájení procesu autorizací provozovatelů cenových kalkulaček podle podmínek, které ČTÚ zveřejnil dne 24. ledna 2012 na své internetové stránce. Akreditace vybraných portálů s cenovými kalkulačkami by podle záměru ČTÚ měla napomoci spotřebitelům získat objektivní, transparentní a aktuální údaje o cenových nabídkách operátorů a vzájemně je porovnat.

Uvedený postup ČTÚ je jedním z kroků k naplnění hlavních úkolů, které Rada ČTÚ vytyčila pro letošní rok. Jak rovněž monitorovací zpráva informuje, bude v rámci schváleného plánu hlavních úkolů ČTÚ pro letošní rok největší pozornost věnována aukci volných kmitočtů pro mobilní služby nové generace, výkonu rozšířených kompetencí při ochraně spotřebitele, monitoringu a analýzám relevantních trhů v oblasti elektronických komunikací.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. února 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ II/2012

Soubory ke stažení
tz0608022012.pdf(91.84 KB)
Top