TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2012

Praha, 13. června 2012. Český telekomunikační úřad uveřejňuje Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen. Zpráva přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

Téma měsíce je věnováno stížnostem účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací za I. čtvrtletí 2012. Ve srovnání s předchozím čtvrtletím došlo k nárůstu stížností týkajících se nesouhlasu s vyúčtováním ceny poskytovaných služeb a stížností týkajících se kvality služeb elektronických komunikací. Naopak poklesl počet stížností na příjem televizního signálu a na službu přenesení čísla v mobilní síti. V nově sledované spotřebitelské agendě ČTÚ okamžitě zaznamenal řadu stížností zejména na klamavé a nekalé obchodní praktiky.

Monitorovací zpráva informuje i o ukončení veřejné konzultace návrhu podmínek aukce volných kmitočtů pro mobilní sítě nové generace, která skončila 11. května. ČTÚ obdržel připomínky od dvaceti devíti subjektů, a to občanů a občanských iniciativ, poslanců, profesních sdružení, mobilních operátorů působících na českém trhu, provozovatelů televizního vysílání a dalších podnikatelských subjektů. Všechny obdržené připomínky vypořádal a poté, co uzavře konzultaci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, vypořádání zveřejní.

Zpráva dále informuje o zahájení analýzy relevantního trhu č. 8 – Přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích. Záměrem ČTÚ je dokončit analýzu tak, aby byla předána k notifikaci Evropské komisi do konce letošního roku.

V monitorovací zprávě je rovněž zmíněno pracovní jednání, které ČTÚ uspořádal se zástupci profesních asociací ve věci aplikace ustanovení § 35 odst. 2 zákona o elektronických komunikacích. Jedná se o oprávnění ČTÚ uložit podnikateli, který zajišťuje veřejnou komunikační síť či poskytuje veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, povinnost, aby uživatelé byli při přístupu ke konkrétním službám s vyjádřenou cenou informováni bezplatně automatickou hláskou o výši ceny volání. A to bezprostředně před poskytnutím takové služby.

ČTÚ dále přináší informaci o uspořádání dvou workshopů zaměřených na oblast poštovních služeb. První z nich byl věnován oznamování podnikání v oblasti poštovních služeb a stanovení dostupnosti základních služeb. Druhý se pak zabýval metodikou výpočtu čistých nákladů poskytovatele univerzální služby v poštovním sektoru.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 13. června 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2012

Soubory ke stažení
tz3313062012.pdf(91.75 KB)
Top