TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za květen 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 8. června 2011 Měsíční monitorovací zprávu za měsíc květen 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno vyhodnocení stížností účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací za I. čtvrtletí 2011. ČTÚ informuje, že nejvíce stížností bylo v uvedeném období opět zaznamenáno na vyúčtování ceny za poskytnuté služby. Další stížnosti se týkaly příjmu TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání a služby přenesení čísla. Počet stížností na služby poskytované v rámci univerzální služby je dlouhodobě zanedbatelný.

Monitorovací zpráva dále informuje o vydání opatření obecné povahy č. SP/1/05.2011-6, kterým se vydává síťový plán synchronizace sítí elektronických komunikací založených na propojování okruhů, č. SP/2/05.2011-7, kterým se vydává síťový plán přenosových parametrů veřejných telefonních sítí a č. SP/3/05.2011-8, kterým se vydává síťový plán signalizace veřejných komunikačních sítí.

Zpráva dále upozorňuje, že dne 16. května 2011 ČTÚ zveřejnil na svých webových stránkách souhrnnou zprávu o plnění povinností České pošty, s.p. v oblasti základních služeb za rok 2010.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 8. června 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VI/2011

Soubory ke stažení
tz2108062011.pdf(115.33 KB)
Top