TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2014

Praha, 16. května 2014 – Ke konci dubna bylo ve zkušebním provozu spuštěno 116 základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz. Informuje o tom Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 4/2014 s tím, že v dubnu šetřil pouze jediné hlášení na rušení televizního příjmu silným signálem LTE.

Rušen byl příjem 42. televizního kanálu ve společné televizní anténě vzdálené 74 metrů od základnové stanice mobilního operátora. Operátor sítě LTE rušení odstranil zařazením filtru do společné televizní antény.

Monitorovací zpráva dále informuje, že ČTÚ odejmul celkem 12 kmitočtových přídělů v pásmu 1452 až 1492 MHz (pásmo „L“) pro šíření zemského digitálního rozhlasového vysílání T-DAB. Jejich držitel nesplnil stanovené podmínky, když nezačal přidělené rádiové kmitočty využívat ve stanovené lhůtě do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí.

Úřad v závěru dubna dokončil akreditaci nové cenové kalkulačky Korektel, a to ke službám mobilního volání a internetu a pevného internetu. V akreditačním procesu naopak neuspěla cenová kalkulačka Tarifomat, která přestala zohledňovat tarifikaci a nesplnila tím předepsaná technická kritéria.

V dubnu ČTÚ zahájil 3291 správních řízení týkajících se účastnických sporů, vydal 11 349 meritorních rozhodnutí, z toho 11 335 rozhodnutí se týkalo zaplacení ceny za služby. Detailní statistiku stížností účastníků a uživatelů za I. čtvrtletí 2014 zmiňuje monitorovací zpráva v tématu měsíce.

Dubnová měsíční monitorovací zpráva je ke stažení na webu ČTÚ.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 16. května 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2014

Soubory ke stažení
tz3316052014.pdf(137.86 KB)
Top