TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2012

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal dne 14. května Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2012. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Praha, 14. května 2012. Téma měsíce je věnováno aktuálním údajům mezinárodního srovnání (OECD) ceníkových cen mobilních služeb s využitím údajů ze srovnání společnosti Teligen k únoru 2012. Oproti předchozímu mezinárodnímu srovnání provedenémuk listopadu 2011 doznalo umístění České republiky poměrně významných změn.

Monitorovací zpráva rovněž informuje o vydání opatření obecné povahy č. OOP/1/04.2012-4, kterým se mění opatření obecné povahy č. OOP/1/02.2008-2, kterým se stanoví relevantní trhy v oboru elektronických komunikací, včetně kritérií pro hodnocení významné tržní síly. Tímto opatřením je rozšířen seznam relevantních trhů, na kterých lze v ČR uplatnit regulaci ex ante, o trh č. 8 – přístup a původ volání (originace) ve veřejných mobilních telefonních sítích.

ČTÚ dále ve zprávě upozorňuje na prodloužení konzultace podmínek a pravidel aukce kmitočtů digitální dividendy do 11. května 2012, tj. o 21 dní.

Zpráva přináší rovněž informaci o nových kompetencích ČTÚ získaných novelou zákona o ochraně spotřebitele. Ty využil předseda Rady ČTÚ a obrátil se na generální ředitele společností Telefónica, T-Mobile a Vodafone s výzvou prověřit všeobecné obchodní podmínky a vzorové smlouvy. Upozorňuje, aby důsledně využili právě probíhající přechodné období, ve kterém jim novela zákona o elektronických komunikacích ukládá mimo jiné zapracovat změny vyplývající z novely do jejich smluvních vztahů a zveřejňovaných informací. Dále vyzval uvedené společnosti, aby v rámci prováděných úprav reflektovaly i stížnosti spotřebitelů na neplnění stanovených podmínek pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 14. května 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2012

Soubory ke stažení
tz2614052012.pdf(93.13 KB)
Top