TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za duben 2011

Český telekomunikační úřad (dále jen „ČTÚ“) vydal dne 12. května Měsíční monitorovací zprávu za měsíc duben 2011. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Téma měsíce je věnováno hodnocení vývoje úrovně vybraných cen univerzální služby s ohledem na spotřebitelské ceny, inflaci a průměrnou mzdu, dále vybraných cen služeb poskytovaných na relevantních trzích a na ostatních sledovaných trzích služeb. Ceny služeb přístupu a připojení mají z pohledu koncového uživatele pozitivní vývoj, ceny připojení klesají, ceny přístupu se nemění. Ceny služeb veřejných telefonních automatů a informačních služeb v rámci sledovaného období se zvyšují. U většiny relevantních trhů s uplatněnou regulací cen došlo ke snížení cen od začátku roku. Ceny volání v pevných sítích v roce 2010 převážně stagnovaly, nepatrné zvýšení u některých cen způsobilo počátkem roku zvýšení DPH z 19 % na 20 %. Maloobchodní ceny přístupu k Internetu technologií ADSL se v průběhu roku 2010 výrazně neměnily. Všichni mobilní operátoři poskytují roamingové služby v souladu s nařízením Evropské komise.

Zpráva dále upozorňuje na dokončení implementace druhého kola analýz relevantních trhů a na zveřejnění Výroční zprávy ČTÚ za rok 2010.

Monitorovací zpráva za měsíc duben dále mimo jiné přináší informace o postupu ČTÚ podle § 80 odst. 3 zákona o elektronických komunikacích při vyjednávání podnikatelů o smlouvě o přístupu k mobilní síti, o zahájení výběrového řízení na výběr poskytovatele dílčí univerzální služby „Zvláštní ceny a cenové plány“ a o zahájení kontroly v oblasti cen, zaměřené na služby náležející na trh přístupu k veřejné telefonní síti v pevném místě.

Celý text zprávy naleznete na internetových stránkách http://www.ctu.cz/.

sekretariát
předsedy Rady
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 12. května 2011

Kontakt:
sekretariát předsedy Rady Úřadu
tel.: 224 004 751, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ V/2011

Soubory ke stažení
tz1812052011.pdf(114.17 KB)
Top