TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2014

Praha, 15. srpna 2014 – Český telekomunikační úřad v dnes vydané Měsíční monitorovací zprávě č. 7/2014 informuje o aktivitě společnosti O2 Czech Republic a.s. nazvané „Čistý stůl“. V rámci této akce operátor nabízí zákazníkům možnost vyrovnat za zvýhodněných podmínek své závazky. Pokud budou veškeré pohledávky klienta, o kterých nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, uhrazeny v období mezi 1. srpnem a 23. zářím 2014, nebude O2 účtovat žádná další příslušenství dluhu. ČTÚ doporučuje spotřebitelům tuto nabídku zvážit, přičemž je na rozhodnutí výlučně zákazníka, aby určil, nakolik je pro něho tato nabídka výhodná. K obezřetnosti úřad nabádá zejména v případech, kdy je součástí nárokované pohledávky požadavek na úhradu smluvní pokuty, o jejíž oprávněnosti má účastník pochyby.

Monitorovací zpráva dále informuje o přidělení oprávnění k využití čísla 116 006. Toto evropské harmonizované číslo pro přístup k službám se sociální hodnotou může na základě rozhodnutí ČTÚ od 29. července 2014 využívat občanské sdružení Bílý kruh bezpečí pro Linku pomoci obětem trestných činů. Linka bude určená pro morální a emocionální podporu obětem trestných činů, které se zde dozvědí o svých právech a možnostech, jak se těchto práv domoci.

V červenci ČTÚ vyhlásil výběrového řízení na poskytovatele služby veřejných telefonních automatů v rámci univerzální služby. Uzávěrka pro přihlášky do tohoto výběrového řízení je stanovena na 18. srpna 2014.

Příloha monitorovací zprávy rozebírá počty stížností účastníků a uživatelů služeb elektronických komunikací i poštovních služeb za 2. čtvrtletí letošního roku. Například v oblasti poštovních služeb narostl oproti předchozímu čtvrtletí počet stížností o 86 %. Nejčastěji si lidé stěžovali na službu dodání poštovních zásilek do 2 kg.

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 15. srpna 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2014

Soubory ke stažení
tz5315082014.pdf(137.99 KB)
Top