TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2012

Praha, 9. srpna 2012. Český telekomunikační úřad vydává Měsíční monitorovací zprávu za měsíc červenec 2012. Zpráva přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a v zahraničí.

Téma měsíce je věnováno vydání novely zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách.

Monitorovací zpráva dále informuje o zahájení výběrového řízení (aukce) na příděly kmitočtů digitální dividendy.

ČTÚ rovněž ve zprávě upozorňuje na zveřejněné stanovisko BEREC k připomínkám Evropské komise k návrhu relevantního trhu č. 5. V něm BEREC podpořil přístup ČTÚ k analýze tohoto trhu a naopak vyslovil souhlas s připomínkami Evropské komise k návrhu souvisejících ukládaných nápravných opatření.

V oblasti ochrany spotřebitele se zpráva mimo jiné věnuje účastnickým stížnostem na poskytování služeb satelitní televize nabízených pod obchodními názvy Skylink a CSlink. Stížnosti se týkají zavedení tzv. „servisního poplatku“, požadavku na výměnu dekódovacích karet a možné zmařené investice za nákup přijímacího zařízení.

Celý text zprávy naleznou zájemci zde.

PhDr. František Malina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 9. srpna 2012

Kontakt:
PhDr. František Malina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 873, 773 600 866, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2012

Soubory ke stažení
tz4509082012.pdf(89.76 KB)
Top