TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červenec 2009

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) vydal 11. srpna Měsíční monitorovací zprávu (MMZ) za měsíc červenec 2009. Ve zprávě ČTÚ přináší přehled zásadních událostí v oblasti elektronických komunikací v České republice a zahraničí.

Dne 10. července 2009 zahájila Evropská komise veřejnou konzultaci k otázce společného přístupu k digitální dividendě v Evropské unii. Jde o součást záměru Evropské komise maximalizovat společensko-ekonomické přínosy využití spektra uvolněného přechodem zemského analogového na zemské digitální televizní vysílání koordinovaným zavedením širokopásmových mobilních komunikačních sítí. Odkazy na stránku konzultace a na doprovodné informace obsahuje tisková zpráva „Jak využít digitální dividendu ve prospěch uživatelů a přispět až 50 miliardami eur k hospodářskému růstu v Evropě“. V této souvislosti Evropská komise vyzvala členské státy k ukončení tohoto přechodu do ledna 2012.

Téma měsíce července jsou stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací

ČTÚ v rámci své působnosti vyřizuje stížnosti účastníků, popřípadě uživatelů služeb elektronických komunikací. Za II. čtvrtletí 2009 eviduje ČTÚ 354 stížností účastníků / uživatelů. Z toho 205 stížností řešil ČTÚ postupem podle zákona o elektronických komunikacích, 88 stížností bylo nedůvodných, protože nedošlo k porušení zákona o elektronických komunikacích a v 61 případech nebylo řešení stížností v působnosti ČTÚ.

Při porovnání II. čtvrtletí roků 2008 a 2009 došlo ve II. čtvrtletí roku 2009 k nárůstu celkového počtu stížností o 24,2 %. Nárůst byl způsoben větším počtem stížností na příjem TV signálu v souvislosti s digitalizací vysílání.

Kontrolní činnost v oblasti poskytování služeb a zajišťování sítí elektronických komunikací

V průběhu měsíce července prováděl ČTÚ řadu kontrol, mezi nimi například: ČTÚ zkontroloval 721 VTA (veřejných telefonních automatů), tj. cca 8 % z celkového počtu VTA provozovaných v rámci univerzální služby. Z kontroly vyplynulo, že nefunkčních VTA, které nesplňovaly podmínky rozhodnutí (nepřetržitý přístup, bezplatný přístup, vybavení volacím číslem, informace o ceně, o tísňových voláních a informační službě) bylo necelé 1 %.

ČTÚ uložil pokutu společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. za to, že tato společnost předala ke zveřejnění osobní údaje svého účastníka za účelem vydání veřejného telefonního seznamu, přestože nezískala předem souhlas účastníka s uveřejněním jeho osobních údajů. Společnost T-Mobile se proti rozhodnutí odvolala. Další pokutu pak ČTÚ uložil této společnosti za to, že nevyrozuměla své účastníky v zákonné lhůtě o jejich právu bez sankce vypovědět smlouvu, pokud se změní smluvní podmínky, které představují pro účastníka jejich zhoršení. Rozhodnutí, kterým byla uložena pokuta nabylo právní moci a pokuta byla společností T-Mobile zaplacena.

Digitalizace RTV

Po zahájení provozu DVB-T vysílačů Votice 53 a Liberec 43 (31. července 2009) došlo k dalšímu významnému rozšíření zemského digitálního televizního vysílání ve vysílací síti 1. Současně se zahájením digitálního vysílání na stanovišti Liberec bylo z tohoto vysílače ukončeno šíření zemského analogového televizního vysílání programu ČT2. Uvolněný rádiový kanál je v dané oblasti využit k šíření zemského digitálního vysílání čtyř programů České televize a devíti programů Českého rozhlasu.

ČTÚ zveřejnil na svých webových stránkách Zemské digitální TV vysílání v ČR dne 2. července aktualizovanou informaci o vyhodnocení pokrytí ČR televizním signálem ke dni 30. června 2009. K uvedenému datu bylo digitální pokrytí následující: síť 1 – 66,4 %, síť 2 – 59,2 %, síť 3 – 45,7 % a síť 4 – 26,6 %. Jedná se především o oblast Čech. Morava bude dle harmonogramu TPP pokryta zejména v roce 2010.

Kontroly v oblasti cen

ČTÚ rovněž pokračoval v kontrole cen u společností České Radiokomunikace a Czech Digital Group za služby šíření digitálního televizního vysílání. Závěry z uvedené kontroly využije ČTÚ při řešení dalších sporů.

Více informací včetně tabulek a grafů najdete ve vlastní monitorovací zprávě na www.ctu.cz.

Ing. Dana Makrlíková v. r.
tisková mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu


Praha 11. srpna 2009

Kontakt:
Ing. Dana Makrlíková
tisková mluvčí ČTÚ
tel.: 733 625 364, 224 004 846, fax: 224 004 850
e-mail: makrlikovad@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VIII/2009

Soubory ke stažení
tz3411082009.pdf(40.07 KB)
Top