TISKOVÁ ZPRÁVA Měsíční monitorovací zpráva za červen 2014

Praha, 17. července 2014 – Zákonné omezení horní hranice smluvních pokut za předčasné ukončení smlouvy na dobu určitou platilo už od loňského srpna. O pravomocném rozhodnutí, které tento výklad Českého telekomunikačního úřadu potvrzuje, informuje dnes vydaná Měsíční monitorovací zpráva č. 6/2014.

Zpráva dále informuje o závěru ČTÚ, že i nadále trvají důvody pro uložení povinnosti v rámci univerzální služby provozovat veřejné telefonní automaty. ČTÚ proto tuto dílčí službu uloží na další tři roky od 1. ledna 2015. Úřad nyní připravuje vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele této služby.

Ke konci června bylo ve zkušebním provozu 477 základnových stanic LTE v pásmu 800 MHz. Za minulý měsíc ČTÚ přijal 13 hlášení diváků na rušení příjmu digitální televize, způsobené provozem BTS LTE. Po prošetření předepsal v sedmi případech úhradu odrušovacího filtru operátorům LTE a ve čtyřech případech uzavřel hlášení jako nedůvodné. Šetření dvou případů pokračuje.

V dubnu úřad zahájil 7 955 správních řízení týkajících se účastnických sporů, ve věci finančního plnění a návrhů na zahájení řízení o námitce proti vyřízení reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací. ČTÚ vydal 13 252 rozhodnutí ve věci, z toho 13 239 rozhodnutí ve věci peněžitého plnění (zaplacení ceny za služby).

Přílohu červnové monitorovací zprávy tvoří Zpráva o trhu poštovních služeb, která reflektuje stav po dokončení liberalizace poštovního trhu. V roce 2013 oznámilo ČTÚ poskytování poštovních služeb celkem 16 subjektů (včetně těch, které tyto služby poskytovaly již před 1. lednem 2013).

Měsíční monitorovací zpráva je ke stažení zde.

Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí
Českého telekomunikačního úřadu

Praha 17. července 2014

Kontakt:
Mgr. Martin Drtina
tiskový mluvčí ČTÚ
tel.: 224 004 509, 773 611 590, fax: 224 004 811
e-mail: tisk@ctu.cz

Český telekomunikační úřad
Sokolovská 219, Praha 9
poštovní přihrádka 02, 225 02 Praha 025
Internet: http://www.ctu.cz

© ČTÚ VII/2014

Soubory ke stažení
tz4717072014.pdf(136.92 KB)
Top